KROK University

(Ukraine)

Warszawska Szkoła Zarządzania

(Poland)

Akademie HUSPOL

(Czech Republic)